"SMART школа" - заявка на підключення
SMART школа
єдина освітня інформаційна система
для закладів загальної середньої освіти України
16 липня 2024

головна | УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ від 27.12.2020 р.

Адміністрація Інтернет-платформи «SMART школа» - веб сайт https://lesson.org.ua/ з повагою відноситься до конфіденційної інформації та відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, гарантує захист персональних даних будь-якої особи, що стала відвідувачем цього ресурсу та надала у будь який спосіб персональні дані до платформи.
Інтернет платформа «SMART школа» створена для забезпечення організації та управління освітнім процесом закладів загальної середньої освіти (іменованими надалі ЗЗСО) України.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей документ (далі — «Положення») виданий і застосовується адміністрацією сайту https://lesson.org.ua/ (далі — «Оператор») відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

1.2. Положення визначає політику, порядок і умови обробки персональних даних Оператором, встановлює процедури, спрямовані на запобігання та виявлення порушень законодавства України у сфері захисту персональних даних, усунення наслідків таких порушень, пов’язаних з обробкою персональних даних, та недопущення їх згодом.

1.3. Обробка організована Оператором на принципах:
— законності і справедливості;
— обробки тільки персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
— відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки;
— неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями, несумісними між собою;
— зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних.

1.4. До персональних даних за змістом цього Положення належать: прізвище, ім’я, клас навчання, назва закладу освіти, фотографія, а також інші дані про суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

1.5. Під суб’єктом персональних даних розуміється фізична особа, яка була зареєстрована на сайті Оператора, або особа, яка дала згоду на розміщення його персональних даних на сайті (далі — «Користувач»).

1.6. Згода на розміщення персональних даних може бути надана в будь-якій формі, зокрема в письмовій формі, електронною поштою, що належить Користувачу, або шляхом вчинення конклюдентних дій на сайті Оператора, відтворених в реєстрації на сайті Оператора або в його використанні.

2. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Під обробкою персональних даних стосовно цього Положення розуміється розміщення Оператором персональних даних Користувача.

2.2. Всі персональні дані, що розміщені на сайті Оператора, розміщені Адміністратором закладу освіти, який отримав попередню згоду від користувачів на розміщення і обробку персональних даних на сайті Оператора.

2.3. Факт реєстрації на сайті Оператора означає повну і беззастережну згоду і прийняття умов цього Положення.

2.4. Цілями і задачами розміщення персональних даних є: створення умов для ідентифікації користувачів, збір основних відомостей про них, а також організація освітнього процесу, обміну інформацією, повідомленнями.

3. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Персональні дані, розміщені на сайті Оператора, можуть бути доступні тільки обмеженому колу осіб (фізичних і юридичних), що відвідують сайт. До таких осіб належать:
а) адміністрація ЗЗСО;
б) вчителі з доступом лише у створених ними групах;
в) здобувачі освіти з доступом лише до груп де навчаються.

3.2. Доступ до інформаційного наповнення та чату створеного уроку мають:
а) адміністрація ЗЗСО;
б) вчитель котрий створив урок;
в) здобувачі освіти для яких створено урок.

3.3. Перегляд оцінок здобувачів освіти доступний адміністрації ЗЗСО. Учитель може виставляти оцінки здобувачам освіти тільки своєї групи та переглядати тільки їх. Здобувачі освіти мають можливість бачити лише власні оцінки.

3.4. Персональні дані, вказані Користувачем при реєстрації на сайті Оператора, можуть бути доступні будь-яким співробітникам Оператора, а також іншим особам, які з огляду на покладені на них обов’язки повинні обробляти персональні дані.

3.5. Зберігання персональних даних здійснюється у вигляді електронних баз даних на сервері https://lesson.org.ua/

3.6. Для забезпечення функціонування сервісів аналітики ми збираємо статистичні дані про час та сторінки котрі були переглянуті нашими користувачами. Аналітика проводиться у межах закладу освіти. Доступ до інформації аналітики мають лише адміністратори відповідного закладу освіти.

3.7. Крім того, ми збираємо дані про використання наших послуг і трафік відвідування сторінок. Відомості можуть містити IP адреси а також дату, час, тривалість перегляду. Ці дані доступні адміністраторам відповідного ЗЗСО та Оператору.

4. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Кожен Користувач має право вимагати видалення його персональних даних з сайту Оператора.

4.2. Оператор зобов’язується видалити персональні дані протягом 3 робочих днів з моменту отримання відповідної вимоги від Користувача на офіційну електронну адресу sm.school@ukr.net та погодження із Адміністрацією ЗЗСО.

4.3. Користувач має право вносити зміни до персональних даних, якщо це не порушує приватних і публічних інтересів.

4.4. Кожен Користувач має право вимагати від Оператора отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, уточнення персональних даних, їх часткової зміни.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Оператор і Користувачі несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Закону України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.

5.2. Оператор не несе відповідальності за недостовірні дані, розміщені Користувачами про себе.

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність за розміщення недостовірних даних про себе, введення в оману третіх осіб щодо своєї особи, відомостей.

5.4. При виникненні суперечок Користувач і Оператор прагнуть до їх вирішення шляхом переговорів.

5.5. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають розгляду за місцем розташування Оператора.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ХАКЕРСЬКА АТАКА

6.1. Хакерська атака (кібератака) — спроба реалізації загрози. Тобто, це дії кібер-зловмисників (хакерів) або шкідливих програм, які спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера, отримання повного контролю над ресурсами комп'ютера, або на виведення системи з ладу.

6.2. Оператор не несе відповідальності за будь яку втрату персональних даних котра пов’язана з хакерською атакою.

6.3. Використовуючи наші сервіси Користувач погоджується, що довіряє нам та надаєте всю персональну інформацію на власний страх та ризик.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це положення за своїм правовим змістом є публічною офертою, акцепт оферти можливий шляхом вчинення конклюдентних дій, зазначених у пункті 2.3 цього Положення або при користуванні сайтом Оператора.

7.2. Оператор має право в односторонньому порядку змінити текст цього Положення. Всі нові зміни будуть поширюватися на правовідносини, що виникають після внесення відповідних змін. Тому, ми рекомендуємо звертатися до цієї політики конфіденційності https://lesson.org.ua/privacy.php регулярно.

7.3. У всьому іншому, не врегульованому цим Положенням, застосуванню підлягає законодавство України, зокрема Закон № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року.
SMART школа

ФОП Валерій КУЛАЙ, 2020-2024
  контактна інформація

"SMART школа" синхронізована із:
SMART школа
ФОП Валерій КУЛАЙ, 2020-2024
"SMART школа" синхронізована із:
  Умови конфіденційності   Документи
  Угода користувача   Інструкція користувача
  контактна інформація   Заявка на підключення Наш канал