"SMART школа" - заявка на підключення
SMART школа
єдина освітня інформаційна система
для закладів загальної середньої освіти України
16 липня 2024

головна | УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ

УГОДА ПРО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМОЮ "SMART школа" від 27.12.2020 р.

Дана Угода про користування (надалі - Угода) регулює відносини з користування веб-сайтом у мережі Інтернет - платформою «SMART школа», що розташована за адресою: https://lesson.org.ua/ (іменованому надалі Платформа) і фізичними та юридичними особами (іменованими надалі "Користувач"), які користуються послугами Платформи на умовах, що викладені в цій Угоді.

Дана Угода є публічним договором і, зареєструвавшись на Платформі, а також використовуючи будь-яку послугу з сервісів або скориставшись будь-якою її функціональною можливістю, будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа (далі – Користувач) висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цієї Угоди та зобов'язується дотримуватись їх, або припинити використання сервісів Платформи.

У даній Угоді нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
авторське право — особисті немайнові та майнові права, які виникають у автора у зв'язку зі створенням ним твору і охороняються законом;
ЗЗСО — заклад загальної середньої освіти;
акаунт — обліковий запис Користувача;
контент — інформаційно значуще наповнення інформаційної системи;
конфіденційна інформація - відомості, що знаходяться у власності, використанні та розпорядженні окремих фізичних або юридичних осіб, відносно яких запроваджуються спеціальні обмежувальні умови доступу і розповсюдження;
комерційна таємниця - конфіденційна інформація соціально-економічного характеру недержавного значення, що має дійсну або потенційну комерційну цінність для підприємства, стосовно якої запроваджено спеціальний режим забезпечення її конфіденційності і доступу;
логін — алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі;
пароль - секретне слово або певна послідовність символів, призначена для підтвердження особи або її прав;
Платформа — сайт, що надає користувачу мережі Інтернет різні інтерактивні сервіси, які функціонують в рамках сайту;
посилання — виділений елемент тексту, що дозволяє переміщення до іншої частини та з'єднання з комп'ютерними системами, що зберігають гіпертекстові документи.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Платформа пропонує Користувачу свої послуги (служби) на умовах, які є предметом Угоди, чинна редакція якої знаходиться на Платформі за адресою: https://lesson.org.ua/agreement.php. Угода може бути змінена Платформою без будь-якого попереднього повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Платформі, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.

1.2. Для цієї Угоди та відносин між Користувачем і Платформою, що виникають у зв'язку з використанням сервісів, підлягає застосуванню право України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

1.3. Користувач та Платформа погоджуються підкорятися виключній юрисдикції судів України у будь-яких юридичних питаннях, пов'язаних із виконанням цієї Угоди. Незважаючи на це, Користувач погоджується, що Платформа має право застосовувати виключні засоби правового захисту будь-якої юрисдикції.

1.4. Використання сервісів Платформи регулюється чинною Угодою.

1.5. Всі програмні продукти захищені законами про інтелектуальну власність і відповідним українським та міжнародним законодавством.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Платформа пропонує користувачам доступ до забезпечення організації та управління освітнім процесом ЗЗСО в онлайн режимі. Всі існуючі на даний момент послуги (служби), а також будь-який розвиток їх або додавання нових є предметом цієї Угоди.

2.2. Користувач розуміє та погоджується з тим, що всі служби надаються «як є» і що Платформа не несе відповідальності за жодні затримки, збої, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПЛАТФОРМИ

3.1. Вся персональна інформація, розміщена на Платформі знаходиться в обмеженому доступі. Під обмеженим доступом розуміється надання користувачам права перегляду інформаційного наповнення чи його заборона. Загальнодоступною визнається така інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно всіма користувачами через Платформу.

3.2. На Платформі присутня цензура лексики, при цьому вся інформація, яку Користувач розміщує, повинна відповідати інформаційному напрямку Платформи, нормам етики, моралі, звичаям ділового обороту, а також нормам чинного законодавства.

3.3. Платформа може також зібрати, об’єднати і зберегти статистичну інформацію про відвідувачів Платформи. Користуючись Платформою Користувач надає свою беззаперечну згоду на вищезазначені дії Платформи. Користувач, шляхом реєстрації на Платформі, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних осіб Платформи і ознайомлений з метою обробки його персональних даних (умови конфіденційності). Платформа може збирати наступну інформацію про Користувача: ім'я, прізвище, назву закладу освіти до якого належить, клас навчання та інформаційне наповнення від користувачів платформи.

3.4. Служби Платформи можуть містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Платформа не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Також Платформа не несе відповідальності за інформаційне наповнення додане користувачами Платформи.

4. ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПЛАТФОРМИ

4.1. Користувач визнає та погоджується з тим, що служби Платформи і всі необхідні програми, пов'язані з ними, містять комерційну таємницю, яка захищена законами про інтелектуальну власність та іншими законодавчими (в т.ч. міжнародними) актами, а контент, що надається Користувачу у процесі використання служб, захищений авторськими правами, торговими марками, патентами та іншими відповідними законами.

4.2. Користувач погоджується не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати і не перепродавати будь-які частини послуг (служб) Платформи, якщо тільки Користувач не має спеціального дозволу, наданого згідно окремої угоди з Платформою.
Користувач не може (та не має права дозволяти іншим) копіювати, змінювати, створювати похідні версії, здійснювати викриття технології та декомпіляцію або намагатися іншим способом вилучити вихідний код програмного забезпечення або його частини.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

5.1. Користувач має право використовувати сервіси Платформи в межах цієї Угоди. В тому числі:

5.1.1. Уповноважений Користувач від ЗЗСО має право зареєструвати на Платформі свій заклад освіти заповнивши відповідну форму на https://lesson.org.ua/add.php . Уповноважений Користувач, реєструючись на Платформі також здійснює реєстрацію усіх інших Користувачів Платформи відповідного закладу освіти за їх згодою.

5.1.2. Користувач має право створити з допомогою сервісів та функціоналу Платформи групи для інформаційного спілкування відповідних Користувачів платформи. Під інформаційним спілкуванням слід розуміти створення та проведення уроків, оцінювання досягнень Користувачів, спілкування в чаті та інші можливості Платформи.

5.2. Користувачі Платформи повинні поважати та не порушувати авторські права, права інтелектуальної власності третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики в мережі Інтернет, не зловживати можливостями Платформи з цілями, що суперечать нормам моралі, етики, звичаям ділового обороту.

5.3. Користувач зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію з питань, що пропонуються у реєстраційних картках Платформи (заявки, анкети, і т.п.), і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає неправильну інформацію або у Платформи є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Платформа має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Клієнту у використанні своїх служб (або їх частин). Платформа залишає за собою право в будь-який момент вимагати підтвердження Користувачем даних, зазначених при реєстрації, і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи, ненадання яких, на розсуд Платформи, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити відповідні наслідки.

5.4. Користувач розуміє та приймає той факт, що за всю інформацію, дані, текст, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали («контент»), розміщені для загального доступу або передані в приватному порядку, відповідає та особа, яка цей контент створила або передала. Це означає, що Користувач, а не Платформа, повністю відповідає за весь контент, який Користувач завантажує, надсилає, передає або будь-яким іншим способом робить доступним за допомогою служб Платформи. Платформа не контролює контент, який передається через його служби, і, отже, не гарантує точність, повноту або якість цього контенту. Користувач розуміє, що використовуючи служби Платформи, Користувач може побачити контент, що є образливим, негідним або спірним. За жодних обставин Платформа не несе відповідальності за контент, створений користувачами його служб. Користувач зобов'язаний ретельно та періодично перевіряти усю інформацію, яка пропонується від його імені, розміщена на Платформі, і, в разі виявлення невірної інформації, виправити її або, у випадку не можливості виправлення, повідомити про це Платформу.

5.5. Користувачі зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед правилами Платформи. Своєчасно розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії та пропозиції Користувачів, пов'язані з діяльністю Користувача на Платформі.

5.6. Користувач зобов'язується не використовувати Платформу для:

5.6.1. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію особи;

5.6.2. видавання себе за іншу людину або представника організації чи співтовариства без достатніх на те прав;

5.6.3. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які Користувач не має права робити доступними за законом або згідно з будь-якими договірними відносинами;

5.6.4. розміщення, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування матеріалів, які зачіпають будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські та суміжні з ним права третьої сторони, на які Користувач не має права;

5.6.5. навмисного порушення законодавства або норм міжнародного права.

5.7. По завершенні процесу реєстрації Користувач може використовувати надані йому логін (унікальне символьне ім'я Вашого облікового запису) і пароль для доступу до персоналізованої частини служб Платформи. Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіну і пароля, а також за все, що буде зроблено на Платформі під логіном і паролем Користувача. Платформа має право заборонити використання певних логінів. Користувач погоджується з тим, що він зобов'язаний негайно повідомити Платформу про будь-який випадок неавторизованого (не дозволеного Користувачем) доступу з логіном і паролем Користувача та/або про будь-яке порушення безпеки, а також з тим, що Користувач самостійно здійснює безпечне завершення роботи під своїм паролем (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи зі службами Платформи і забезпечує конфіденційність свого пароля доступу до служб Платформи. Платформа не відповідає за можливу втрату або псування даних, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Угоди.

5.8. Якщо Користувач дізнається про несанкціоноване використання власного логіна та пароля, він повинен негайно повідомити про це Платформу на адресу електронної пошти sm.school@ukr.net

5.9. Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори та врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних від імені Користувача на Платформі матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Платформі у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Користувачем.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТФОРМИ

6.1. Платформа має право наповнювати ресурс інформацією, що отримується з відкритих джерел. Цю інформацію Платформа використовує з метою створення послуги корисною і зручною для Користувача.

6.2. Платформа має право стягувати плату за послуги, що надаються, яка регламентується окремими угодами. Порядок проведення оплати, умови зарахування грошових коштів регулюється окремими угодами між Користувачем та Платформою.

6.3. Платформа має право проводити профілактичні роботи в програмно-апаратному комплексі Платформи з тимчасовим призупиненням роботи, повідомляючи про це користувачів Платформи в доступній формі. У разі настання форс-мажорних обставин, а також аварій або збоїв у програмно-апаратних комплексах третіх осіб, які співпрацюють з Платформою, або дій третіх осіб, спрямованих на призупинення або припинення функціонування Платформи, можливе припинення роботи Платформи без попереднього повідомлення Користувачів.

6.4. Платформа залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем, з попереднім повідомленням на Платформі, змінювати або припиняти функціонування цього ресурсу або послуг, що надаються на ньому і видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем, а також змінювати умови і вартість надання послуг ресурсу.

6.5. У своїй діяльності Платформа має справу з матеріалами, створеними третіми особами і розміщеними на Платформі або в мережі Інтернет. Платформа не несе жодної відповідальності за:
- зміст матеріалів, отриманих Користувачем в результаті використання Платформи;
- достовірність інформації, що розміщена на Платформі Користувачами;
- будь-який прямий або непрямий збиток і втрачену вигоду, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання Платформи;
- наслідки застосування отриманої інформації;
- можливу невідповідність результатів, отриманих при використанні, очікуванням Користувача;
- відсутність можливості використання Платформи з будь-яких причин;
- неможливість зберігання, неточність, неправильне або невчасне надання будь-яких даних та інформації;
- прямі або непрямі збитки, а також будь-які збитки, отримані в результаті використання або неможливості використання Платформи;
- несанкціонований доступ до комунікацій Користувача;
- дії будь-якої третьої особи щодо Користувача Платформи.

6.6. Платформа не гарантує, що:
- служби будуть відповідати вимогам Користувача та будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок;
- всі помилки в програмах будуть виправлені;
- інформація і послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок;
- результати, які можуть бути отримані з використанням інформації і послуг, будуть точними і надійними;
- якість будь-якого продукту, послуги, інформації та іншого, отриманого з використанням Платформи, будуть відповідати очікуванням і вимогам Користувача.

6.7. Інформація, що надійшла на Платформу, може бути використана Платформою на свій розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони інтелектуальної власності та умов конфіденційності.

6.8. Платформа має право здійснювати розсилки Користувачам, з будь-яким змістом, що не заборонений чинним законодавством.

6.9. Платформа вправі запрошувати у Користувача контактний номер мобільного телефону, для доведення до Користувача певного типу інформації через його мобільний телефон, з метою якісного користування Платформою.

6.10. Скачування будь-якої інформації або матеріалів з Платформи здійснюється на свій страх і ризик. Ви повністю відповідальні за втрату інформації або шкоду, завдану Вашому комп'ютеру внаслідок скачування інформації з Платформи.

6.11. У випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, а саме: зміни в законодавстві, атаки/збої в мережі Інтернет, збої в системі інтернет та/чи хостинг провайдерів та інші обставини, які відбуваються незалежно від волі Платформи і не можуть бути нею відвернені) Платформа звільняється від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 60 календарних днів, Платформа має право, без додаткового повідомлення Користувачів, припинити надання послуг і не несе за такі дії відповідальності.

7. ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ

7.1. Користувач згоден з тим, що Платформа залишає за собою право припинити дію логіна/пароля Користувача і видалити будь-яку інформацію при порушенні цієї Угоди.

7.2. Платформа також припиняє надавати послуги доступу до своїх платних сервісів, якщо Користувач не здійснив своєчасної оплати за продовження використання платних можливостей Платформи.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Угода є юридично зобов'язуючою домовленістю між Користувачем і Платформою і регламентує використання Користувачем служб Платформи. Цією Угодою на Користувача покладені такі ж зобов'язання, пов'язані з використанням інших служб, контенту або програмного забезпечення, що належать третій стороні, але розміщені на Платформі.

8.2. Якщо інше не встановлено додатковою угодою між Користувачем і Платформою, всі претензії Користувача, запити, питання, будь-яка інша кореспонденція, повинні направлятися на адресу електронної пошти sm.school@ukr.net або через веб-сторінку https://lesson.org.ua/feedback.php.

8.3. Платформа зобов'язана викласти свою позицію з питання, що цікавить і направити свою відповідь за адресою електронної пошти, вказаною в претензії. Не розглядаються анонімні претензії або претензії, які не дозволяють ідентифікувати користувача на основі даних, наданих ним при реєстрації.

8.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Платформою агентських відносин, відносин дистриб'юторства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених окремою письмовою угодою.

8.5. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших положень Угоди.

9. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Користуючись цією Платформою, Користувач тим самим підтверджує, що він повністю згоден з даними умовами використання Платформи і зобов'язується їх виконувати.

9.2. Дозволяється копіювати, використовувати або цитувати документи, що знаходяться у відкритому доступі на Платформі, але за умови, що вони будуть використовуватися з дотриманням відповідних положень чинного законодавства, лише з посиланням на сайт, з якого вони були взяті.
SMART школа

ФОП Валерій КУЛАЙ, 2020-2024
  контактна інформація

"SMART школа" синхронізована із:
SMART школа
ФОП Валерій КУЛАЙ, 2020-2024
"SMART школа" синхронізована із:
  Умови конфіденційності   Документи
  Угода користувача   Інструкція користувача
  контактна інформація   Заявка на підключення Наш канал